Ίσως να πλησιάζει ο καιρός…|Perhaps the day is approaching…|Quizás se esté acercando el día…|Vielleicht naht der Tag…

[youtube width=”800″ height=”344″]http://www.youtube.com/watch?v=BaOERSbLddM[/youtube]

(((●))) Candia :: Alternativa – Φεβρουάριος 2013 | English : https://www.youtube.com/watch?v=4oSgLlI5p74 | Spanish : http://www.youtube.com/watch?v=62yUnfxb-Y0 | German : http://www.youtube.com/watch?v=9vybaxv__Yk