Επιστροφή σε Bίντεο

Βίντεο απο την Κρήτη

Σε αυτή την κατηγορία  εμφανίζονται βίντεο  απο διάφορα γεγονότα & δράσεις που έχουν συμβεί στην Κρήτη και είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8Eaqz9I_Xsc&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=u7X-gQdcyvA&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tBDmF1L-Z6A&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=X37pRWoPopU&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sDr5cDiTReo&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xs33OipAe_8&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mxHJe4eMRZg]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QUu2IZtigdo]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=a5Eu7xpc_cY]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=E8SurS4vVBg&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=GLvRFluev_I&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IRI6r7lOyK0&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=96WS_vrGXs4&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=iEVxGn9wU1c&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=h-5sBnaE6No&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZnYQ3hlvBj8]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=UBkHMvk7OdU]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=o4oBAFUAUEM&feature=player_embedded#!]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CJ_bB3mmsLI]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=LFugylcTfaA]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=wVG8gfvWYiE]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OwKv2RnWarw]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zlQVqgC_SUk&feature=player_embedded]

 http://vimeo.com/37884931