Χανιά: Δράσεις εβδομάδας 21-27/9/20 για τους ελεύθερους δημόσιους χώρους και τη Rosa Nera