Ρέθυμνο : Hip Hop Live Αλληλεγγύης + Teκno After Party| Σάββατο 15 Ιούνη στο Πανεπιστήμιο Γάλλου

Hip Hop Live Αλληλεγγύης + Teκno After Party
Σάββατο 15 Ιούνη στο Πανεπιστήμιο Γάλλου, απέναντι από τη Μέριμνα.
Line Up :
KayHeal
Thlivet x Anna
.morelli
Stolen Mic
Σημάδι ( παρουσίαση δίσκου “Άραγε, λες να ξεμπερδέψαμε?”
Θα ακολουθήσει τέκνο άφτερ πάρτυ με :
Lost
xyz
Έναρξη : 20:00
Είσοδος ελέυθερη
Κάθε είδους παραβιαστικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές.