Χανιά :Κινητή μικροφωνική για την υπεράσπιση των καταλήψεων | 2/5-ώρα:19:00,απέναντι από την πλατεία 1866

Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η Σ Τ Η Ν Π Ο Λ Η Θ Ε Ρ Ε Τ Ρ Ο
( Α Ν Α ) Κ Α Τ Α Λ Η Ψ Ε Ι Σ Π Α Ν Τ Ο Υ

Το Δίκτυο Αναρχικών/Αντιεξουσιαστριών καλεί σε
ΚΙΝΗΤΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ
την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ στην αρχή της ΧΑΛΗΔΩΝ (απέναντι από την πλατεία 1866) στις 7 το απόγευμα.

πηγή: https://scontent.fath3-4.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/440954583_747711907550669_6925689937237417318_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=WYkwg1o1jXgQ7kNvgFxLFi5&_nc_ht=scontent.fath3-4.fna&oh=00_AfAKwu4igmKAxwyOjVDy0RnNS_B6pNQY_iWiXDwMYZGh6w&oe=66385F78