Χανιά : ΑΟΖ-πετρέλαια-Αγωγοί: Η σύγχρονη «Μεγάλη Ιδέα» του ελληνικού κράτους. Μια συζήτηση για τον μιλιταρισμό και τον πόλεμο|23/1-ώρα:19:00,Rosa Nera

Η Αντιμιλιταριστική Συλλογικότητα Κανάιμα διοργανώνει την Πέμπτη 23 Γενάρη 2020 στις 7 μ.μ.  μια συζήτηση για τον πόλεμο και το μιλιταρισμό στο χώρο του χειμερινού καφενείου της κατάληψης Rosa Nera (Λόφος Καστέλι,παλιό λιμάνι,Χανιά)με θέμα:

ΑΟΖ, πετρέλαια, αγωγοί : Η σύγχρονη «Μεγάλη Ιδέα» του ελληνικού κράτους.

Αντιμιλιταριστική Συλλογικότητα Κανάιμα –http://kanaima.squat.gr/

Πηγή:https://rosanera.squat.gr/2020/01/18/