Χανιά : κανάιμα πρωτοβουλία ενάντια στο μιλιταρισμό | Αντιμιλιταριστική αφίσα + Ανάρτηση πανό ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλητήρια

 • Αντιμιλιταριστική αφίσα
 • Χιλιάδες χρόνια…

  Έτσι η εξουσία προετοιμάζει..

  Si vis pacem para bellum

  (Αν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο)

  *Βεγέτιος, Περί Στρατιωτικών Θεμάτων, τέλη 4ου αιώνα

  …και δικαιολογεί τα ανθρώπινα σφαγεία

  Ο μιλιταρισμός είναι η απαραίτητη ιδεολογική και ψυχολογική συνθήκη συντήρησης, αναπαραγωγής και διαιώνισης των πολεμικών συρράξεων.

  Κανάιμα – πρωτοβουλία ενάντια στο μιλιταρισμό

   

   

   

  • Ανάρτηση πανό ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλητήρια

  Μια μέρα πριν το χουντομάζωμα του Συντάγματος βγήκαμε στην πόλη μας και αναρτήσαμε πανό ενάντια στο εθνεργετικό νοσηρό κλίμα που καλλιεργούνταν από τον πολεμοκάπηλο εσμό.

   

  Πηγή: kanaima.squat.gr