Ηράκλειο : Φυλές του Πάρκου-Ερωτήματα επί της Μελέτης Εφαρμογής και Διαχειριστικής Μελέτης για το πάρκο Γεωργιάδη

Τη Δευτέρα 29-1-18 έγινε κατάθεση έγγραφων ερωτημάτων στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου Ηρακλείου, από ανθρώπους που συμμετέχουν στις ανοιχτές συνελεύσεις των Φυλών του Πάρκου. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, το θέμα θα μπει στην ημερήσια διάταξη του επόμενου δημοτικού συμβουλίου, όπου και οφείλουν οι αρμόδιοι να απαντήσουν. Το κείμενο που κατατέθηκε περιέχει 17 ερωτήματα που προέκυψαν από την ανάγνωση των 2 μελετών του δήμου για το πάρκο Γεωργιάδη, τη Μελέτη Εφαρμογής που περιγράφει το πώς θα γίνει η «αναβάθμιση» και τη Διαχειριστική Μελέτη που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζεται ο δήμος το πάρκο μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Τα ερωτήματα αυτά είναι πάνω σε δεκάδες σημεία των 2 μελετών που μας φάνηκαν προβληματικά, θολά, παράλογα, αντιφατικά, εξοργιστικά κλπ και τα παραθέτουμε χωρίς κανέναν περαιτέρω σχολιασμό, ώστε να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του για το τι ακριβώς επιφυλάσσει η δημοτική αρχή για το πάρκο Γεωργιάδη και τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους πρασίνου της πόλης. Σκοπός του κειμένου δεν είναι να αποτελέσει μια συνολική τοποθέτηση των Φυλών του Πάρκου για το θέμα του πάρκου Γεωργιάδη και το δημόσιο αστικό χώρο γενικότερα, αλλά ένα δημοσιογραφικού τύπου ενημερωτικό υπόμνημα το οποίο κάθε ένας/μια μπορεί να προωθήσει ελεύθερα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Χρήσιμα links από το site του δήμου Ηρακλείου:
§ link για τη Μελέτη Εφαρμογής του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση πάρκου Γεωργιάδη»
§ link για τη Διαχειριστική Μελέτη που θα εφαρμοστεί μετά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου
1ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στην TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (σελ. 10) της Μελέτης Εφαρμογής για το πάρκο Γεωργιάδη όπου γίνεται περιγραφή της πρότασης για εγκατάσταση νέων φυτικών ειδών, αναφέρεται ότι: «Στόχος είναι η διαμόρφωση του χώρου να ενισχύει την ταυτότητα του.»
Στην ίδια έκθεση αναφέρεται επίσης:
§ «Στο Πάρκο Γεωργιάδη φύονται πολλά μεγάλα δέντρα» (σελ. 1)
§ «Κυριαρχούν τα είδη Καζουαρίνα και Φίκος μικρόφυλλος» (σελ. 1)
§ «Τα υπάρχοντα δέντρα αριθμούν 350 τεμάχια» (σελ. 1)
§ «Στη σημερινή του μορφή είναι ένας χώρος με πολλά μεγάλα δέντρα και λίγους θάμνους» (σελ. 3)
§ «η σκίαση των χώρων κατά το θέρος επιτυγχάνεται από την υφιστάμενη βλάστηση του χώρου» (σελ. 10)
Στη Διαχειριστική Μελέτη διαβάζουμε για το πάρκο και τα δέντρα του:
§ «Η κύρια χρήση του είναι η αναψυχή και επιτελείται τόσο από τον περίπατο στους σκιασμένους διαδρόμους του» (σελ. 34)
§ «Το ποσοστό της έκτασης του πάρκου που παραμένει σκιασμένο κατά τις μεσημβρινές ώρες εκτιμάται στο 77%. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στους υπόσκιους χώρους των δέντρων είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους πολίτες, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες» (σελ. 142)
Στην ίδια μελέτη διαβάζουμε όμως και τα εξής:
§ «Τα δέντρα φίκου δημιουργούν συνθήκες πυκνής σκίασης και ανταγωνίζονται στο χώρο και στο έδαφος τα υπόλοιπα φυτικά είδη, καταφέρνοντας να επικρατήσουν στο χώρο. Απαιτείται ο περιορισμός της κόμης των φίκων για τον καλύτερο αερισμό και ηλιασμό των υπολοίπων φυτικών ειδών» (σελ. 118 με 126, 129, 139 και 140)
§ «Κρίνεται σκόπιμη η απομάκρυνση μέρους της κόμης των φίκων για καλύτερο αερισμό και φωτισμό των χαμηλότερων φυτικών ειδών» (σελ. 143)
Η παραπάνω πολυάριθμη αναφορά στον περιορισμό της κόμης των φίκων, αλλά και των καζουαρίνων (σελ. 119, 120, 129, 139, 140, 213) και το γεγονός ότι στη Μελέτη Εφαρμογής προτείνεται η πυκνή φύτευση περίπου νέων 17.000 χαμηλών φυτών, δηλαδή σχεδόν 2,5 φυτών ανά τετραγωνικό μέτρο φυτεύσιμου χώρου, τα οποία για να επιβιώσουν χρειάζονται φως, δημιουργεί τα εξής ερωτήματα:
α. Πόσο πρέπει να κλαδευτούν οι υφιστάμενοι φίκοι και οι καζουαρίνες για να υπάρχει αρκετό φως σε όλη την έκταση των παρτεριών του πάρκου και να αναπτυχθούν όλα αυτά τα χαμηλά φυτά;
β. Ο μαζικός περιορισμός της κόμης των 2 κυρίαρχων στο πάρκο δέντρων και η φύτευση 17.000 φυτών από 165 διαφορετικά είδη, είναι παρεμβάσεις που ενισχύουν την ταυτότητα του πάρκου;
2ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στην ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ της Μελέτης Εφαρμογής (σελ. 6-8), φαίνεται ότι ο εργολάβος θα πληρωθεί για κάποιες από τις εργασίες πρασίνου μέσω των τιμολογίων 115 και 116 που αφορούν «Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων» και πιο συγκεκριμένα 56 καζουαρίνων, ενός πλατάνου και 36 φίκων.
__________________________________________________________________________________
§ Τιμολόγιο 115: Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 – 12 m
(υφιστάμενα δέντρα του πάρκου 56 Καζουαρίνες, 1 Πλάτανος)
§ Τιμολόγιο 116: Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 -16 m
(36 υφιστάμενοι Φίκοι)
__________________________________________________________________________________
Σε άλλο σημείο, η Μελέτη Εφαρμογής αναφέρει ότι για όσα δέντρα κλαδευτούν θα ακολουθηθεί «η φυτοτεχνική μελέτη και η ΕΤΕΠ 10-06-04-01» (βλ. pdf «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2017», σελ. 21-22).
Η παραπάνω ΕΤΕΠ (Εθνική Τεχνική Περιγραφή – link) αναφέρει στη σελ. 9 ότι υπάρχουν δύο κλαδέματα ανανέωσης: το βαθύ κλάδεμα ανανέωσης (κλάδεμα του δέντρου περίπου στο ύψος του εδάφους) και το κλάδεμα ανανέωσης (κλάδεμα όλων των βραχιόνων του δέντρου έως τον κεντρικό κορμό, στο ύψος της κεντρικής διακλάδωσης).
Δεδομένου ότι στη Μελέτη Εφαρμογής δεν περιλαμβάνεται φυτοτεχνική μελέτη που καθορίζει το είδος κλαδέματος που θα εφαρμοστεί ξεχωριστά στο κάθε ένα από τα υφιστάμενα δέντρα, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
α. Τα παραπάνω 93 δέντρα κόβονται ή κλαδεύονται, ποιος το αποφασίζει αυτό και με ποιο κριτήριο;
β. Αν τελικά δεν κοπούν αλλά κλαδευτούν, ποιός αποφασίζει πόσο βαθύ θα είναι το κλάδεμα τους;
3ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στο σχέδιο «ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2010» που συνοδεύει τη μελέτη διαμόρφωσης Δικαιοσύνης-Ίδης-Καλοκαιρινού (link) φαίνεται ότι παραμένουν 7 υφιστάμενα δέντρα (3 στη βόρεια πλευρά του δρόμου και 4 στη νότια), καθώς και ο ψηλός φοίνικας κοντά στη στάση του λεωφορείου στο Μεϊντάνι.
Στον προϋπολογισμό του ίδιου έργου και συγκεκριμένα στην Κατηγορία 2 που αφορά τις εργασίες πρασίνου, δεν περιλαμβάνεται άρθρο που να αναφέρει κοπή ή εκρίζωση δέντρων, αλλά μόνο φύτευση νέων (βλ. αρχείο pdf «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», σελ. 5-6).
Από τα 7 δέντρα πλέον έχει μείνει μόνο ένα μικρό στην έξοδο της στοάς που οδηγεί στα Λιοντάρια και ο φοίνικας.
Ποιος πήρε την απόφαση να κοπούν αυτά τα δέντρα και γιατί;
4ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 15-1-18 ο αντιδήμαρχος Γιάννης Αναστασάκης δηλώνει ότι η κοπή των δέντρων στην οδό Ίδης έγινε σύμφωνα με ένα άρθρο της μελέτης αναβάθμισης Δικαιοσύνης-Ίδης-Καλοκαιρινού το οποίο αναφέρεται σε χωματουργικές εργασίες και όχι εργασίες πρασίνου (video από συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 15-1-18, βλ. δήλωση Αναστασάκη στο 43:16).
Το εν λόγω άρθρο είναι το «ΟΔΟ Β\Α01 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών» της μελέτης διαμόρφωσης Δικαιοσύνης-Ίδης-Καλοκαιρινού για χωματουργικές εργασίες (βλ. αρχείο pdf «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ», σελ. 12) και σε αυτό διαβάζουμε ότι στην τιμή των εκσκαφών περιλαμβάνονται εντός των άλλων και εργασίες όπως «η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου».
Στα Τεύχη Δημοπράτησης της Μελέτης Εφαρμογής του πάρκου Γεωργιάδη (βλ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ σελ. 9) υπάρχουν 2 παρόμοια άρθρα για χωματουργικές εργασίες, τα οποία επίσης αναφέρουν «εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού».
__________________________________________________________________________________
§ Άρθρο Τιμολογίου 54 – Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες: «στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται (…) εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση»
§ Άρθρο Τιμολογίου 55 – Α3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος: «στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται (…) η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος»
__________________________________________________________________________________
Δύο ακόμα σημεία της Μελέτης Εφαρμογής του πάρκου Γεωργιάδη που θα μπορούσαν -σύμφωνα πάντα με τη λογική του αντιδημάρχου- να δικαιολογήσουν εκ των υστέρων κοπή υφιστάμενων δέντρων είναι τα εξής:
§ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (σελ. 5): για τη «φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα»: προβλέπεται «απομάκρυνση αδρανών υλικών (μπάζα, χαλίκια), πιθανών σωρών από υπέδαφος καθώς και υπολειμμάτων δέντρων ή ριζών»
§ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (σελ. 2): για την «αναβάθμιση των χώρων κυκλοφορίας του πάρκου» προβλέπεται ότι «…οι χωμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται, εξυγιαίνονται (από πέτρες, ρίζες δένδρων, ανωμαλίες, κ.λ.π.)…»
Τελικά ποιά δέντρα κόβονται σε ένα έργο;
Αυτά που περιγράφονται αναλυτικά στη Μελέτη Εφαρμογής (π.χ. ξερά δέντρα) και για τα οποία πληρώνεται ο εργολάβος, ή όποια τυχόν εμποδίζουν στην εκτέλεση των διαφόρων εργασιών (χωματουργικά, φύτευση, επίστρωση υλικών);
5ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ της Μελέτης Εφαρμογής του πάρκου Γεωργιάδη (σελ. 2), αναφέρεται ότι ένας από τους στόχους του προτεινόμενου έργου είναι και η «Ανάδειξη του ενετικού τείχους, με καθαρισμό της υπάρχουσας βλάστησης».
Στη Διαχειριστική Μελέτη (σελ. 219) αναφέρεται ότι «υφιστάμενα δέντρα του πάρκου στο νότιο τμήμα του Π17 θα απομακρυνθούν». Το Π17 είναι το μακρόστενο παρτέρι που ξεκινάει από την πλατεία του αναψυκτηρίου, συνεχίζει παράλληλα με το τείχος και φτάνει μέχρι τη σκάλα που κατεβαίνει στο πάρκινγκ της τάφρου. Σε αυτό υπάρχουν περίπου 35 δέντρα σύμφωνα με το «ΣΧΕΔΙΟ Π1 υπάρχοντα δέντρα».
Ποια βλάστηση θα απομακρυνθεί;
Η επιζήμια που βρίσκεται ανάμεσα στις πέτρες του τείχους που όντως πρέπει να απομακρυνθεί για την προστασία του, ή τα 35 δέντρα και γενικότερα η βλάστηση παράλληλα με το τείχος και σε απόσταση κάποιων μέτρων από αυτό, ώστε να καταστεί ορατό;
6ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στη Διαχειριστική Μελέτη (σελ. 9) αναφέρεται ότι «ο αριθμός των κλάδων από τα δέντρα που σπάνε κάθε χρόνο λόγω του αέρα είναι ασήμαντος σε σχέση με το μέγεθος του πάρκου». Πιθανότατα αυτό συμβαίνει επειδή «λόγω των τειχών και της Τάφρου, τα οποία λειτουργούν σαν ανεμοθραύστες, η έκταση δεν πλήτετται από πολύ ισχυρούς ανέμους» (Διαχειριστική Μελέτη, σελ. 62).
Στη ίδια μελέτη αναφέρεται σε 12 σημεία ή «αποφυγή αποκοπής κλάδων ή βραχιόνων από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν συχνά στην περιοχή» για να τεκμηριώσει τον περιορισμό της κόμης φίκων και καζουαρίνων (σελ. 118 με 126, 129, 139 και 140).
Είναι τελικά αναγκαίο το κλάδεμα των δέντρων του πάρκου για λόγους ασφαλείας;
7ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Σε συνάντηση φορέων την Τρίτη 23-1-18 στο δημαρχείο, αναφέρθηκε από το Μιχάλη Δρετάκη (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) ότι το πάρκο Γεωργιάδη αποτελεί παγκρήτια το μοναδικό μέχρι στιγμής καταγεγραμμένο τόπο αναπαραγωγής ενός πουλιού που πρόσφατα εντοπίστηκε στο Ηράκλειο (κοκκινολαίμης – Erithacus rubecula).
Στη Διαχειριστική Μελέτη αναφέρεται ότι:
§ «το πάρκο είναι μια μικρή όαση στο κέντρο της πόλης λόγω των πουλιών που βρίσκουν καταφύγιο στο πυκνό φύλλωμα των δέντρων» (σελ. 9)
§ «Τα δέντρα επισκέπτονται διάφορα πουλιά χωρίς να έχει γίνει καταγραφή των ειδών. Τα αποδημητικά πουλιά που επισκέπτονται την πόλη είναι πιθανό να ξεκουράζονται εκεί» (σελ. 146)
§ «Τα μεγάλα δέντρα προσελκύουν μεγάλο αριθμό πουλιών που κτίζουν εκεί φωλιά» (σελ. 199)
§ «Η ορνιθοπανίδα του πάρκου δεν έχει μελετηθεί. Η παρουσία τους όμως στο χώρο επιβεβαιώνεται από τους επισκέπτες καταδεικνύοντας το ρόλο του πάρκου στη φιλοξενία των πουλιών» (σελ. 200)
§ προτείνονται δράσεις προσέλκυσης άγριας ορνιθοπανίδας με ενδεικτικό κόστος 5.600€ («κατασκευή ποτίστρας ζώων για την εξυπηρέτηση άγριας ορνιθοπανίδας που επισκέπτεται το πάρκο», «τοποθέτηση ξύλινων φωλιών για την προσέλκυση πτηνών», σελ. 222)
α. Γιατί δεν έγινε καταγραφή της πανίδας του πάρκου;
β. Γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι δυσμενείς επιπτώσεις στην αναπαραγωγική δραστηριότητα των πουλιών που έχει το μαζικό κλάδεμα των δέντρων του πάρκου;
γ. Ποιά η λογική πίσω από την καταστροφή των φυσικών φωλιών των πουλιών και η δαπάνη χιλιάδων ευρώ για τη δημιουργία τεχνητών;
8ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στη Διαχειριστική Μελέτη (σελ. 197) διαβάζουμε:
«Παρότι δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα για την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα από τα φυτικά είδη του πάρκου, εκτιμάται ότι απορροφούν 13 τόνους CO2 ετησίως και ελευθερώνουν 9 τόνους O2 Η παραδοχή έγινε με δεδομένα:
α. Τη μεγάλη κόμη των δέντρων που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της οριζόντιας επιφάνειας του εδάφους του πάρκου (Σχέδιο Μ6).
β. Τη μεγάλη ετήσια ανάπτυξη που προσεγγίζει την ανάπτυξη ενός φυσικού δασικού οικοσυστήματος.»
Λίγο παρακάτω (σελ. 210) αναφέρεται ότι το ενδεικτικό κόστος της προτεινόμενης Δράσης 7 «Δημιουργία υποορόφων βλάστησης», σκοπιμότητα της οποίας είναι -εντός των άλλων- «η κατακράτηση αστικών αέριων ρύπων, το φιλτράρισμα αέρα, η απορρόφηση CO2 και η παραγωγή O2», ανέρχεται σε 287.500€.
Το ποσό αυτό αφορά φύτευση που «περιλαμβάνει κυρίως θαμνώδη και ποώδη βλάστηση».
Με ποιό κριτήριο προϋπολογίστηκε αυτό το ποσό στη Μελέτη Εφαρμογής, δεδομένου ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές απορρόφησης CO2 και παραγωγής O2 από την υφιστάμενη κατάσταση του πάρκου;
9ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Οι 2 μελέτες (εφαρμογής και διαχείρισης) περιλαμβάνουν πολλά σχέδια αλλά καμία φωτορεαλιστική απεικόνιση του πώς θα φαίνεται το πάρκο μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Γιατί δεν γίνεται μια τρισδιάστατη επίδειξη της προτεινόμενης διαμόρφωσης του χώρου ώστε να είναι κατανοητό σε όλους τους πολίτες τι προτείνει ο δήμος Ηρακλείου να γίνει στο πάρκο;
10ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Το καλοκαίρι του 2016 το πάρκο Γεωργιάδη βαθμολογήθηκε (με 9,7 στα 10) από 4.500 πολίτες σαν ένας από τους 10 καλύτερους αστικούς χώρους πρασίνου, ανάμεσα σε άλλους 887 χώρους σε 89 πόλεις της Ελλάδας. Ο δήμος Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση η οποία ανέφερε ότι «οι ενέργειες της δημοτικής Αρχής για αναβάθμιση των χώρων πρασίνου, σε συνδυασμό με την συνειδητοποιημένη συμπεριφορά των πολιτών που προστατεύουν τους χώρους αυτούς, αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται από το κοινωνικό σύνολο» (link για έρευνα WWF).
Τι έχει αλλάξει τόσο δραστικά στο Πάρκο Γεωργιάδη από το 2016 ως το 2017 που συντάχθηκε η Μελέτη Εφαρμογής, ώστε να επιβάλλεται αναβάθμιση του με προϋπολογισμό 1.000.000€;
11ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στη Διαχειριστική Μελέτη (σελ. 9) αναφέρεται ότι «το πάρκο είναι μια μικρή όαση στο κέντρο της πόλης (…) λόγω των διάφορων καλλιτεχνικών δρώμενων που φιλοξενούνται κυρίως το καλοκαίρι».
Γιατί δεν έγινε διάλογος με τους χρήστες/επισκέπτες του πάρκου κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, αλλά μόνο δημόσια διαβούλευση για τη διαχείριση του πάρκου μετά την ολοκλήρωση του έργου;
12ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στις 23-1-18 έγινε συνάντηση φορέων στο δημαρχείο από την οποία προέκυψε επιστημονική ομάδα εκπροσώπων τους που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη Διαχειριστική Μελέτη του πάρκου Γεωργιάδη. Στη συνάντηση δεν είχαν καλεστεί δημοσιογράφοι, ενώ απαγορεύτηκε η μαγνητοσκόπηση της στους λιγοστούς που είχαν έρθει με δικιά τους πρωτοβουλία.
Γιατί δεν δόθηκε δημοσιότητα σε μια ανοιχτή -κατά τ’αλλα- διαδικασία;
13ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στη Μελέτη Εφαρμογής (βλ. «TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2017», σελ. 1) αναφέρεται ότι «με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής, στο χώρο του πάρκου φιλοξενείται η λαϊκή αγορά των βιολογικών αγροτικών προϊόντων».
Στη δε Διαχειριστική Μελέτη (σελ. 45) αναφέρεται η ίδια λαϊκή αγορά σα «χρήση μη συμβατή» και παρατίθεται φωτογραφία με τίτλο «Εικόνα 28: κατάληψη χώρων πρασίνου από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς» (σελ. 41).
Είναι -εν τέλει- η λειτουργία της λαϊκής αγοράς βιολογικών αγροτικών προϊόντων συμβατή με το πάρκο Γεωργιάδη και αν όχι γιατί;
14ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ της Μελέτης Εφαρμογής (σελ. 10) αναφέρεται ότι «προτείνονται διαφορετικοί χώροι πρασίνου, εντός του κοινόχρηστου χώρου, η διαμόρφωση των οποίων αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών».
Στη Διαχειριστική Μελέτη (σελ. 42) αναφέρεται ότι από τις υπαίθριες εκδηλώσεις που έχουν γίνει στο πάρκο Γεωργιάδη «ξεχωρίζουν οι εκθέσεις ανθοκομίας που συνδιοργανώνονται από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης» και παρατίθενται φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν χρησιμοποιήσει τα παρτέρια του πάρκου για την έκθεση των προϊόντων τους (βλ. Εικόνες 30-32).
Λίγο παρακάτω (σελ. 44) αναφέρεται ότι «στο χώρο του πάρκου διοργανώνεται έκθεση ειδών χειροτεχνίας φεστιβάλ “Εν Οίκω”, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών», ενώ παρατίθεται σχετική φωτογραφία (Εικόνα 33) όπου πάλι φαίνεται η χρήση των παρτεριών του πάρκου από τους εκθέτες.
Στο «ΣΧΕΔΙΟ Π2 Φύτευση-Άρδευση» φαίνεται ότι από τις πυκνές φυτεύσεις χαμηλών φυτών που προτείνονται από τη μελέτη, σχεδόν όλα τα παρτέρια πάρκου δεν θα είναι πλέον επισκέψιμα και άρα διαθέσιμα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
α. Πώς επιτυγχάνεται η κάλυψη των αναγκών των χρηστών που αναφέρει η μελέτη;
β. Πού θα διοργανώνονται αυτές οι εκδηλώσεις που προαναφέρθηκαν;
15ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στη Διαχειριστική Μελέτη (σελ. 45) αναφέρεται το φεστιβάλ Pride Κρήτης που διεκδικεί την απελευθέρωση φύλου, σώματος και σεξουαλικότητας, σαν παράδειγμα εκδήλωσης μη συμβατής με το χώρο του πάρκου.
Πού έγκειται η ασυμβατότητα;
16ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στη Διαχειριστική Μελέτη (σελ. 189), «οι ελάχιστοι ελεύθεροι ανοιχτοί χώροι πρασίνου» αναφέρονται ως ένα από τα 3 σημαντικότερα προβλήματα του Ηρακλείου.
Στην ίδια μελέτη αναφέρεται όμως και ότι:
§ προτείνεται «η κατάρτιση Κώδικα Ορθής Συμπεριφοράς επισκεπτών» (σελ. 203)
§ «η δημιουργία αυτοτελούς μονάδας για τη λειτουργία του πάρκου ως φορέας διαχείρισης θεωρείται σημαντική απόφαση για την επίλυση πολλών προβλημάτων» και μέσα στις αρμοδιότητες αυτής της υπηρεσίας περιλαμβάνεται η φύλαξη του χώρου» (σελ. 203)
§ προβλέπεται δράση με ενδεικτικό κόστος 15.000€ για «εποπτεία & φύλαξη του πάρκου εκ μέρους του Δήμου (χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων)» (σελ. 203)
§ προτείνεται η «θέσπιση κανονισμού λειτουργίας» με σκοπό -εντός των άλλων- την «αποτροπή μη συμβατών δραστηριοτήτων» (σελ. 211)
Στον προϋπολογισμό της Μελέτης Εφαρμογής (βλ. pdf «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» σελ. 3) διαβάζουμε επίσης ότι θα εγκατασταθούν στο πάρκο Γεωργιάδη 4 μεταλλικές πτυσσόμενες μπαριέρες απαγόρευσης διέλευσης αυτοκινήτων.
α. Πώς συνεισφέρουν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στην επίλυση του τόσο σημαντικού προβλήματος της έλλειψης ελεύθερων και ανοιχτών χώρων στο Ηράκλειο;
β. Ποιός θα καταρτίσει τον Κώδικα Ορθής Συμπεριφοράς και με ποιά κριτήρια;
γ. Ποιος και με ποιο κριτήριο θα διαχειρίζεται τις μπαριέρες και πώς αυτές θα ανοιγοκλείνουν για τις περιπτώσεις π.χ. προετοιμασίας εκδηλώσεων ή έκτακτης ανάγκης;
δ. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εντάσσονται στο «συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό των ελεύθερων χώρων πρασίνου» του δήμου Ηρακλείου (Διαχειριστική Μελέτη, σελ. 154);
17ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής (βλ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, σελ. 28), ο εργολάβος έχει προθεσμία 24 μηνών από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση για να ολοκληρώσει το έργο.
Θα κλείσει ολόκληρο το πάρκο κατά τη διάρκεια του έργου, ενώ δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τους πολυάριθμους πολίτες όλων των ηλικιών που το επισκέπτονται καθημερινά;
Αν όχι, πώς διασφαλίζεται αυτό;
Φυλές του Πάρκου