Ατυχήματα σε αιολικά πάρκα στην ευρώπη

Στις 4 Οκτωβρίου 2008  ιδρύθηκε στο Παρίσι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κατά Των Αιολικών Πάρκων (EPAW), από ομοσπονδίες, συλλόγους, και άλλες ομάδες πολιτών από τέσσερις χώρες της ΕΕ.Ο στόχος της EPAW είναι να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολυάριθμων ομάδων που:

  • αντιστέκονται σε μεμονωμένα σχέδια εγκατάστασης αιολικών πάρκων (αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – ΑΣΠΗΕ)
  • αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των αιολικών πάρκων ως λύση για τα ενεργειακά μας προβλήματα
  • προστατεύουν τη χλωρίδα, την πανίδα και τα τοπία από την καταστροφή που προκαλούν τα αιολικά πάρκα άμεσα ή μέσω της περιβαλλοντικής υποβάθμισης όπως η διάβρωση, η μόλυνση των υδάτων και οι πυρκαγιές
  • παλεύουν γενικά ενάντια στις καταστροφικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στον τουρισμό, στην οικονομία, στη ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στην υγεία και στην αξία της ιδιοκτησίας τους
  • προβληματίζονται με όλα ή μερικά από τα παραπάνω.

πηγή : http://www.epaw.org/about_us.php?lang=el

  • Για να δείτε τα βίντεο απο  διάφορα ατυχήματα σε αιολικά πάρκα στην ευρώπη :πατήστε εδώ

Αναδημοσίευση :  Anarchists against environmental destruction in Crete