ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ το 90ο φύλλο (Ιανουάριος 2010) της Μηνιαίας Πανελλαδικής Αναρχικής Εφημερίδας ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

το 90 φύλλο (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010)

της Μηνιαίας Πανελλαδικής Αναρχικής Εφημερίδας

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις πόλεις

και τα νησιά του ελλαδικού χώρου

και βρίσκεται σε περίπτερα

και πρακτορεία εφημερίδων – περιοδικών

από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010

πηγή :  http://www.anarchy.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=1